asociacija@lobiautojai.lt

Apie Geocaching

Susipažinkime!

Kas yra „Geocaching”?

„Geocaching“ – nemokamas pasaulinis žaidimas, skirtas aktyviam laisvalaikio leidimui bei naujų vietovių pažinimui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Užsiėmimas tiesiogiai susijęs su judėjimu tiek gamtoje, tiek mieste dviračiais, pėsčiomis, automobiliu ar kitomis transporto priemonėmis. Žaidimo esmė – geoslėptuvių (lobių) slėpimas bei ieškojimas naudojant išmaniuosius telefonus ar GPS įrenginius.

Didžiausia šio žaidimo kuriama vertė – pažinimas. Įprastai geoslėptuvės slepiamos šalia gamtos ir kultūros paveldo objektų, apleistose ekstremaliose teritorijose ar bet kurioje kitoje intriguojančioje vietoje, siekiant supažindinti su ja vietos arba užsienio lankytoją. Šiuo metu 191 šalyje yra paslėpta daugiau nei 3 milijonai lobių. Tarptautinę bendruomenę sudaro virš 2 milijonų aktyvių narių. Tuo tarpu Lietuvoje šiuo metu užregistruota beveik 7500 aktyvių geoslėptuvių bei virš 1600 lobiautojų radusių bent 100 lobių.

Siekiant sutelkti gausėjančią lobiautojų bendruomenę 2020 m. vasario 21 d. įsteigta Lietuvos lobiautojų asociacija.

LLA tikslai:

 • populiarinti geocaching žaidimą Lietuvoje;
 • garsinti Lietuvos vardą tarptautinėje bendruomenėje;
 • organizuoti kultūrinius, sportinius, pažintinius renginius, renginius gamtosaugos tema Lietuvos lobiautojų bendruomenei ir visuomenei;  
 • vykdyti lobiavimą edukaciniais, švietimo, turizmo skatinimo ir kitais teisės aktams neprieštaraujančiais tikslais; 
 • atstovauti Asociacijos nariams, ginti jų teisėtus interesus visuomeninėse;
 • valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose. 

LLA uždaviniai:

 • bendradarbiauti su švietimo, kultūros ir sporto organizacijomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais bei kitomis organizacijomis rengiant bendrus edukacinius projektus; 
 • inicijuoti finansavimo šaltinių paiešką, koordinuoti jų panaudojimą. Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti; rengti ir teikti paraiškas Asociacijos vardu, siekiant pritraukti finansavimą; 
 • rengti Lietuvos lobiautojų bendruomenės organizuojamus kasmetinius 
  tradicinius renginius ir prisidėti prie jų organizavimo;  
 • rengti tarptautinius lobiavimo renginius Lietuvoje; 
 • tobulinti lobiavimo infrastruktūrą Lietuvoje;  
 • kelti lobiautojų bendruomenės narių sąmoningumą lobių konteinerius slepiant kultūros, istorijos bei gamtos paveldo objektuose ir jų apsaugos zonose. 

Daugiau informacijos rasite www.geocaching.com