Naujienos

2020 11 22 paleista nauja LLA svetainės versija. Laukiame atsiliepimų

2021 02 02 įvyko metinis ataskaitinis LLA narių susirinkimas. Jo metu pristatytos finansinės ataskaitos pateiktos čia. Posėdžio protokolas pateiktas čia.